Language: EnglishNederlands Tel. +31 (0)20 446 7111

Verzekeringen

Een goederentransportverzekering dekt het risico van verlies of beschadiging tijdens transport. Vaak blijkt dat bedrijven wel een transportrisico lopen, maar dat zij dit risico niet hebben verzekerd.

De vervoerder ( bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij ) heeft in vrijwel alle gevallen een gelimiteerde aansprakelijkheid voor de tijdens het transport ontstane schade. Bij wie het volledige risico wél ligt, is afhankelijk van de leveringscondities. Dit is ófwel de leverancier, ófwel de ontvanger, maar vrijwel nooit de vervoerder of expediteur.

In onze hoedanigheid van expediteur kunnen wij enkel als intermediair optreden ( tussen de claimgerechtigde en de vervoerder ). Wij adviseren u om voor een goede transportverzekering te zorgen.

KDS Cargo helpt u graag bij het afsluiten van een transport- en/of een opslagverzekering.

©2022 Webdesign Bureau De Webmakers