Language: EnglishNederlands Tel. +31 (0)20 446 7111

Internationale vrachtterminologie

Term Betekenis
AAR Against All Risks.
ADR Internationale regelgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg.
AEO Authorized Economic Operator.
AES Automated Export System.
AOG Aircraft On Ground. Typering voor spoedzendingen in de aerospace industrie.
AR All Risks.
ATA Carnet Carnet Oouane garantie document voor de tijdelijke in- of uitvoer van goederen zonder betaling van invoerrechten. Veel gebruikt bij meerdere grensovergangen.
AWB Airwaybill. Luchtvrachtbrief.
B/L Bill of Lading. Vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.
BAF/BUC/IFP Bunker Adjustment Factor. Toeslag of korting op het zeevrachttarief naar aanleiding van Barge Lichter‚ ofwel binnenvaartschip voor korte afstanden.
Barge Lichter‚ ofwel binnenvaartschip voor korte afstanden.
Break Bulk Niet gecontaineriseerd vervoer. Vervoer via conventionele schepen of Ro/Ro schepen [Roll On / Roll Off].
CAD Cash Against Documents. Ontvangst documenten tegen betaling.
CAF Currency Adjustmentfactor. Toeslag of korting op het zeevrachttarief naar aanleiding van fluctuerende valutaprijzen.
CAO Cargo Aircraft Only. Kenmerk voor gevaarlijke goederenvracht wat alleen in vrachtvliegtuigen verladen mag worden.
Carnet TIR Internationaal douane document voor wegtransport.
Carrier Bedrijf welke het transport fysiek uitvoert.
CASS Cargo Accounts Settlement System.
CC Charges Collect.
CCA Charges Correction Advice. Kosten correctie.
CFS/CY Container Freight Station/Container Yard. Container laad-/losstation.
Chargeable Weight Het grootste getal van actuele of het volume gewicht. Dus als het volume gewicht groter is dan het actuele gewicht is dat het chargeable weight.
CMR CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land.
COD Cash On Delivery. Contante betaling bij ontvangst goederen.
Collect Vrachtkosten worden door de ontvanger betaald.
Congestion Surcharge Toeslag op het zeevrachttarief voor liggeld als het schip langer aan de kade blijft.
CSC Container Service Charge. Zie THC.
Demurrage Wachtgeld voor containers die in de haven blijven staan na aankomst.
Detention Kosten voor het niet tijdig retourneren van de geloste container bij de rederij.
DGR Dangerous Goods Regulations. Luchtvrachtregels voor gevaarlijke goederen.
DIP Luchtvrachtaanduiding voor diplomatieke vracht (-post).
EFTA Europese vrijhandelszone.
ETA Estimated Time of Arrival. Verwachte aankomstdatum/tijd.
ETD Estimated Time of Departure. Verwachte vertrekdatum/tijd.
FCL Full Container Load. Volle containerlading.
FCL/FCL Volle container van één verlader naar één ontvanger.
FCL/LCL Volle container van één verlader naar meerdere ontvangers.
FCR FIATA Forwarders Certificate of Receipt. Officieelontvangstbewijs. uitgegeven door
expeditiebedrijven. naast de voor ontvangst ondertekende transportdocumenten.
FCT FIATA Forwarders Certificate of Transport. Officieel document waarmee de expediteur de verplichting tot aflevering van de in ontvangst genomen goederen op zich neemt.
Feeder Service Service Zeevrachtservice tussen grote/belangrijke havens en kleine/lokale havens.
FEU Fourty feet Equivalent Unit. 40 Foot container.
Fiscal Representation Fiscale Vertegenwoordiging. Situatie waarbij een niet EG verlader binnen de EG een partner aanwijst die namens hem de invoer BTW administratie volgt.
FIO Free In en Out. Kosten voor stuffen en strippen van de container zit in het zeevrachttarief.
FTL Full Trailer Load. Compleet geladen vrachtwagen.
Fuel Surcharge Brandstoftoeslag per kg vracht. berekend over het actuele zendinggewicht.
GDP Good Distribution Practices. Kwaliteitsnorm voor pharma logistiek.
Groupage Het verzamelen van zendingen van diverse opdrachtgevers en deze gezamenlijk versturen, teneinde de verladers een kostenvoordeel te bieden.
Gross Weight Brutogewicht..
HAWB House Airwaybill. Eigen, onderliggende. vrachtbrief van de expediteur.
IATA International Air Transport Association. Overkoepelende organisatie voor de luchtvaartindustrie.
INTRASTAT Handelsstatistieken voor intra-communautaire handelsstromen.
IMDG Internationale code. ter regulering van gevaarlijke stoffen over zee door de IMO.
IMO International Maritime Organization.
Incoterms 2000 Internationale handelsaanduidingen, regels om internationale handelscondities te interpreteren.
ISPS International Ship and Port Security surcharge.
L/C Letter of Credit.
LCL Less Container Load. Deellading van een container lgroupagel.
LCL/FCL Container met verschillende verladers en één ontvanger.
LCL/LCL Deellading van CFS naar CFS.
LTL Less Trailer Load. Deel van een vrachtwagenlading.
MAWB Master Airwaybill. Hoofdvrachtbrief.
M/M Minimum vrachtkosten.
NCTS Voor de elektronische vervoersaangifte gebruikt de Douane het Transit-systeem. voluit het New Computerised Transit System (NCTS).
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier. Situatie waarbij een expediteur optreedt als vervoerder over zee zonder eigen schepen.
Payload Maximaal toelaatbaar laadgewicht in een transporteenheid (container, vrachtwagen of vliegtuig).
PER Luchtvrachtaanduiding voor perishable vracht.
Prepaid Vrachtkosten worden door de verlader betaald.
Ro/Ro Roll on/Roll off. Situatie waarbij de laadeenheden zelf het schip op en af rijden (bijvoorbeeld auto's).
Sea waybill / Express BL Zeevrachtbrief waarbij geen originelen uitgegeven worden. dus niet verhandelbaar zijn zoals een Bill of Lading. Wordt gebruikt om het afleverproces te versnellen en te vergemakkelijken. Wordt niet overal geaccpeteerd.
TACT The Air Cargo Tariff. Overzicht met door IATA opgestelde luchtvrachttarieven welke op de master airwaybill dienen te verschijnen.
TEU Twenty teel Equivalent Unit. 20 foot container. ISO-Unit.
THC Terminal Handling Charges. Door het havenbedrijf belaste kosten voor het in ontvangst nemen of afgeven van de container en het leveren of lossen aan het schip.
T2L Oouanedocument om de communautaire oorsprong van goederen te duiden. Wordt gebruikt bij zendingen vanuit EU landen naar landen die wel lid zijn van de EG maar niet van de EU.
ULD Unit Load Device. Luchtvrachtcontainer.
UN-Nummer Het stofidentificatienummer of UN-nummer is een getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport.
VAL Luchtvrachtaanduiding voor waardezendingen.
VAT Value Added Tax. BTW.
©2022 Webdesign Bureau De Webmakers